Có những thứ còn dã man hơn Covid ở đằng sau

Dịch bệnh đang ở phía trước, ở ngoài đường, ở trang báo, ở mạng xã hội, ở những cuộc...