Một số mục tiêu từ giờ tới cuối năm để giải phóng năng lượng tiêu cực

✔️ Ngủ sớm✔️ Dậy sớm✔️ 15p thiền mỗi ngày✔️ Tập thể dục 40 phút mỗi ngày✔️ Đọc 1 cuốn...