Một số mục tiêu từ giờ tới cuối năm để giải phóng năng lượng tiêu cực

✔️ Ngủ sớm
✔️ Dậy sớm
✔️ 15p thiền mỗi ngày
✔️ Tập thể dục 40 phút mỗi ngày
✔️ Đọc 1 cuốn sách mỗi tháng
✔️ Viết 1 blog mỗi tuần

Mong là hông bỏ cuộc giữa chừng như nào giờ mình hông có bỏ cuộc giữa chừng 😏