Sự thật về Hành Trình Về Phương Đông của Nguyên Phong?

Mình đã từng suy nghĩ rất nhiều khi đọc được những chi tiết rất kỳ lạ trong Hành Trình Về Phương Đông của Nguyên Phong. Tác phẩm ban đầu ghi rằng Nguyên Phong dịch lại của nhà văn Baird T. Spalding nhưng sau đó đính chính là được phóng tác từ Life and Teaching of the Masters of the Far East (đây là truyện tiểu thuyết viễn tưởng xuất bản 1924). Thậm chí mình đã tin rằng HTVPĐ sách của Baird T. Spalding, cho tới khi cố tìm bản tiếng Anh, và phát hiện ra bản tiếng Anh được dịch ra từ…tiếng Việt của Nguyên Phong.

Tức là Nguyên Phong chưa từng đến Ấn Độ vào thời đó nhưng đã cố thuyết phục các hiện tượng tâm linh có tồn tại. Khác với bản gốc (đúng hơn là bản mà Nguyên Phong dựa vào), ghi rõ tiểu thuyết viễn tưởng, bản phóng tác dẫn dắt ngươi ta hãy tin vào những sự thật chưa được kiểm chứng, ví dụ như Ấn Độ không trồng được nho nhưng sự thật thì ở đây: http://www.fao.org/3/x6897e/x6897e06.htm

Quyền thứ 2 của Nguyên Phong còn ảo hơn, khi mà nói về sự đầu thai của con người dựa vào một số trích dẫn không có nguồn xác thực.

Dù vậy, 2 quyển sách của Nguyên Phong đều muốn con người ta sống hướng thiện và tôn vinh những giá trị tâm hồn cao quý. Mình vẫn nghĩ, bỏ qua những thứ logic, phóng tác chưa rõ ràng, thì nên đọc thử một lần rồi xem cảm nhận của bản thân như thế nào